Suhtluskoolitused

Omavahel suheldes...

Vestlus kahe inimese vahel algab esimesest silmapilgust. Hea suhtluse aluseks on suurepärane kuulamisoskus ning võime ennast vabalt ja teadlikult väljendada.

Vaata lähemalt

Publikule end avades...

Oskus ennast laiema auditooriumi ees väljendada ja toime tulla püütud tähelepanuga on aluseks, et oma ideid karismaatilise mõjususega esitleda.

Vaata lähemalt

Meeskonda panustades…

Ühistel alustel loodud koostöö on võimsam kui igaühe individuaalne pingutus. Pole paremat tunnet kui tajuda enese panust grupis ja kogeda ühtsustundest tekkivat teotahet.

Vaata lähemalt