Suhtlus- ja suhestuskoolitused

Individuaalse suhtluse koolitus

Vestlus kahe inimese vahel algab esimesest silmapilgust. Hea suhtluse aluseks on suurepärane kuulamisoskus ning võime ennast vabalt ja teadlikult väljendada.

Esinemisoskuse koolitus

Oskus ennast laiema auditooriumi ees väljendada ja toime tulla püütud tähelepanuga on aluseks, et oma ideid karismaatilise mõjususega esitleda.

Kollektiivse suhestuse koolitus

Ühistel alustel loodud koostöö on võimsam kui igaühe individuaalne pingutus. Pole paremat tunnet kui tajuda enese panust grupis ja kogeda ühtsustundest tekkivat teotahet.